prullenbak met vakken voor scheiden

Restafval

Restafval van bedrijven, wat mag bij restafval en waar kan ik mijn restafval kwijt? In Nederland, of feitelijk in heel Europa, streven we hard naar een circulaire economie en 2030. Ook het bedrijfsleven moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent zoveel mogelijk verschillende afvalstromen apart inzamelen. Toch blijf je altijd zaken overhouden die je nergens kwijt kunt. Materialen die echt niet meer te recyclen of her te gebruiken zijn, horen bij het restafval.

Wat is restafval?

Restafval recyclen kan niet. Restafval is dus alles wat echt niet meer te gebruiken is als grondstof voor nieuwe producten. Het overgrote deel van wat wij afval noemen, is in feite geen afval, maar grondstof. Bijna elk materiaal is namelijk opnieuw te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan papier en karton, pmd, glas, piepschuim, gft afval, folies, hard plastic en papieren koffiebekertjes. Als je al die stromen netjes apart houdt en gescheiden aanlevert voor afvalinzameling worden ze door afvalverwerkers dusdanig bewerkt dat ze een tweede leven krijgen. Zo draag je je wezenlijk bij aan de circulaire economie. De materialen die na secuur scheiden overblijven en nergens thuishoren, die gooi je bij het restafval.

Restafval voorbeelden

Een aantal materialen is niet her te gebruiken, of het afval is te erg vervuild om goed te kunnen recyclen. Dan hoort het bij het restafval. Voorbeelden van rest afval zijn bijvoorbeeld gebruikte kattenbakvulling, vieze pizzadozen met vetvlekken en kaasresten, cd-hoesjes die je niet meer gebruikt, scherven van een kapot wijnglas of vieze luiers.

Wat gebeurt er met jouw restafval?

Restafval gaat de verbrandingsoven in. In een afvalenergiecentrale wordt het restafval verbrand en dat levert stroom en warmte op. In die zin wordt het rest afval nog nuttig gebruikt, maar toch is het zonde om hiervoor materialen te gebruiken die ook hoogwaardiger gerecycled konden worden. Daarmee bespaar je te slotte op nieuwe grondstoffen. Omdat restafval nogal belastend is voor het milieu, is het ook een dure afvalstroom. Des te meer reden om zoveel mogelijk verschillende afvalstromen zuiver te scheiden.

Verminder je restafval

Er zijn veel goede redenen om te streven naar zo min mogelijk restafval. Natuurlijk voor het milieu, voor het behoud van grondstoffen en het verminderen van CO2 uitstoot. Maar ook voor de financiële winst die het jouw organisatie oplevert als je de hoeveelheid restafval omlaag weet te krijgen. De meeste organisaties kunnen nog heel veel winst behalen op het verminderen van het restafval. Heel eenvoudig door beter afval te scheiden. Het is dan ook belangrijk om het afvalscheidinsbeleid binnen de organisatie goed bekend te maken en te stimuleren. Het helpt daarbij om door de hele organisatie afvalscheidingsprullenbakken neer te zetten met verschillende compartimenten voor verschillende afvalstromen. Ook zorg je voor een vliegende start met bijvoorbeeld een campagne waarin je nogmaals duidelijk maakt wat bij welke afvalstroom hoort.

Begin vandaag nog met beter afval scheiden

Bij De Afvalbak helpen we je graag met de introductie van afval scheiden binnen jouw organisatie. Wij kunnen je voorzien van tal van communicatiemiddelen zoals afvalscheidingsposters, stickers, standaard nieuwsbrieven en natuurlijk modulaire afvalbakken. Meer weten of gelijk jouw afvalscheidingsprullenbakken bestellen?

Andere afvalstromen