afval scheiden op school

Afval scheiden in het onderwijs

Nergens is afval scheiden belangrijker dan in het onderwijs. Op school wordt namelijk de basis gelegd voor de normen en waarden die later in het leven het verschil maken. Leer je afval scheiden op school, dan neem je dit de rest van je leven mee. Hoe je als onderwijsinstelling bij kan dragen aan de bewustwording rondom afvalscheiding en hoe je hier het beste vorm aan kunt geven, lees je hier!

Afval scheiden

Het scheiden van afval is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij en wordt alleen nog maar belangrijker. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar het bespaart ook energie, helpt tegen de opwarming van de aarde en creëert nieuwe waarde. Het is daarom extra belangrijk dat kinderen – onze toekomstige generatie – hier zo vroeg mogelijk mee bekend raken. Jong geleerd is oud gedaan en waar kan dit beter dan in het onderwijs? We geven je een aantal handige tips hoe je kan starten met afval scheiden op school.

Een betere toekomst begint met afval scheiden op school

Afval scheiden begint al op de basisschool. Het is extra belangrijk om te zorgen dat kinderen vanaf een jonge leeftijd al leren omgaan met afval, aangezien dit op latere leeftijd dan al snel een (goede) gewoonte wordt. Als onderwijsinstelling draag je hieraan bij door het goede voorbeeld te geven en de leerlingen hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Help mee aan de verduurzaming van Nederland door de school milieuvriendelijker te maken.

Waarom is afval scheiden op school belangrijk?

Van een basisschool tot een universiteit, een onderwijsinstelling kan gezien worden als een verzamelplek van verschillende afvalstromen. Er is al snel sprake van een afvalprobleem op school. Dagelijks komen hier honderden, soms wel duizenden, kinderen en studenten over de vloer die allemaal verschillende soorten afval op school met zich meedragen. Van pakjes en boterhamzakjes tot lege schrijfpennen. Vaak belandt het grootste gedeelte van dit afval niet op de juiste plek of zelfs buiten de afvalbak, met zwerfafval tot gevolg. Dit is een doorn in het oog van zowel de onderwijsinstelling als van de omgeving.

Door afval bij de bron te scheiden met behulp van de juiste gescheiden afvalbakken op school, verklein je de stapel zwerf- en restafval. Zo draag je met de hele school bij aan een schoner klimaat.

Sorteergids | De Vuilbak

3 Tips voor afval scheiden in het onderwijs

Hoe pak je zo’n project aan? Er zijn verschillende manieren om je onderwijsinstelling milieuvriendelijker te maken op het gebied van afvalscheiding. Hieronder volgen een aantal tips.

1. Plaatsing van afvalbakken

De eerste stap is om de gehele school te voorzien van de juiste hoeveelheid afvalbakken. Zorg dat er genoeg mogelijkheden zijn voor de leerlingen om hun afval in gescheiden vorm weg te gooien. Denk hierbij aan meerdere locaties in de aula, maar ook in de gangen, lokalen en buitenplaatsen. Zet de afvalbakken neer op aantrekkelijke, goed zichtbare punten en laat deze opvallen door afvalbakken in primaire kleuren aan te schaffen. Jongeren zijn extra gevoelig voor ontwerp en kleuren.

2. Invoeren van een nieuw afvalbeleid

Wat is de volgende stap na het aanschaffen van de juiste hoeveelheid afvalbakken? Het opstellen van een nieuw afvalbeleid. Betrek de leerlingen bij het opstellen hiervan. Hierdoor voelen ze zich meer betrokken bij het onderwerp en zijn ze eerder geneigd om er actief mee aan de slag te gaan. Ook bent u hierdoor op de hoogte hoe de leerlingen momenteel over afvalverwerking en scheiding denken.

Waar bestaat een afvalbeleid uit? De volgende drie pijlers vormen de basis van een afvalbeleid:

  • Stel de visie van de school op met betrekking tot afvalverwerking;
  • Stel vervolgens de daarbij behorende doelen op;
  • Stel ten slotte een plan van aanpak op hoe de school deze doelen wil bereiken.

3. Start een afval- en recycling themaweek

Om echt tot de leerlingen door te dringen is het belangrijk om de leerlingen niet alleen te voorzien van inzamelingsmiddelen, maar hier ook interactieve educatie aan te verbinden. U kunt bijvoorbeeld een themaweek organiseren die geheel gericht is op afval en recycling. Binnen deze week kunt u uw leerlingen door middel van workshops, spelletjes of inspirerende gastlessen op een leuke en creatieve manier stimuleren om bewust met hun afval om te gaan. Een afvalchallenge tussen verschillende klassen kan de positieve vlam ontsteken en de hele school betrekken bij afval. Uiteraard biedt de Afvalbak met zijn ervaring ondersteuning op al deze gebieden.

Fien en Teun lespakket

Speciaal voor de groepen 1 t/m 4 hebben we een Fien en Teun lespakket ontwikkeld. Dit lespakket kan leerkrachten helpen om kinderen kennis bij te brengen over afval. In verschillende lessen wordt behandeld wat afval is, welke soorten afval er bestaan, welke vormen er zijn om afval te scheiden en waarom we afval scheiden.

Hoe kan de afvalbak helpen met afval scheiden op school?

De hoogwaardige producten van De Afvalbak maken afvalscheiding op school eenvoudig en aantrekkelijk. Dankzij de vele mogelijkheden met betrekking tot kleur en hun elegante design, passen ze perfect in elke onderwijsinstelling. Door duidelijke symbolen en kleuren te gebruiken is het voor de leerlingen direct duidelijk welk soort afval er in welke bak thuishoort. Op basis van de afvalstromen die binnen uw onderwijsinstelling het meeste voorkomen, kan de perfecte afvalbak worden samengesteld.

Start de transitie in het onderwijs

Heb je nog vragen over het aanschaffen van de juiste afvalbakken voor je onderwijsinstelling of over alle mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder om ook jouw onderwijsinstelling en leerlingen bewuster te maken van afval en daarmee de wereld weer een stukje duurzamer te maken!