recyclage en circulariteit - De Vuilbak

Duurzaam Ondernemen: wat zijn recyclage en circulariteit?

Rogier Hofstee    3 min
recyclage en circulariteit - De Vuilbak

Duurzaamheid is al jaren een populair thema, en terecht. Tóch laten heel wat organisaties nog veel kansen liggen op het gebied van duurzaam ondernemen.

Onze huidige manier van leven, consumeren en weer weggooien, kan niet blijven duren. Het leidt uiteindelijk tot uitputting van ons leefgebied. Daar moet iets aan gebeuren. Er wordt daarom steeds meer gezocht naar de juiste balans bij het gebruik van grondstoffen. Als organisatie maak je alvast een duurzame keuze maken door belangrijke afvalstromen te sorteren. Recyclage en circulariteit zijn de doelen. We vertellen je hier meer over deze onderwerpen.

Onder duurzaamheid verstaan we alle ontwikkelingen die voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Zo kunnen we afval beter sorteren zodat zoveel mogelijk materialen en producten hergebruikt kunnen worden. 

Een duurzaam product heeft een lange levensduur óf is zo geproduceerd dat het milieu zo weinig mogelijk belast werd. Recyclage e circulariteit zijn beide duurzame concepten. Toch is op lange termijn circulariteit nog beter dan recyclage.

Definities

Recyclage

Recycleerbaar betekent: geschikt voor (eenmalig) hergebruik. Bij recycleren gaat het dus om het verwerken van (onderdelen) van het product, zodat er iets nieuws van gemaakt kan worden. Gewoonlijk wordt niet het volledige product hergebruikt. Van koffiegruis maakt men bijvoorbeeld notitieboekjes. Van een groentebokaal een lamp. 

Papier, plastic en glas zijn meestal goed te recycleren. Plastic is bovendien schadelijk voor het milieu, dus je wil het zeker apart inzamelen voor recyclage. Recycleren draagt bij aan meer duurzaamheid. Maar nóg beter is een product dat je eindeloos kan hergebruiken …

Circulariteit

“Circulariteit gaat om het besef dat er geen grondstoffen verloren mogen gaan en is gericht op gebruik van het hele product, recycling en compostering. Kortom: de cirkel sluiten, dat is het idee.”

  • Sander Verschuren, duurzaamheidsadviseur en circulariteitsexpert van Green Leisure Group.

De definitie van circulair is letterlijk: kringvormig. In een circulaire economie bestaat geen afval, net zoals in de natuur zelf. Circulaire producten worden al van bij het begin anders geproduceerd. De onderdelen worden zo gemaakt dat het materiaal tot in de oneindigheid gebruikt kan worden. Dat staat haaks op de levenswijze die we al zolang aanhouden: kopen, consumeren en weggooien. Nu denken we dus verder dan dat. 

Circulair ondernemen

Overheden sturen steeds meer aan op duurzaamheid, recyclage en circulariteit in de bedrijfswereld. Je zet die duurzame stappen beter nú dan later. Want de regelgeving wordt natuurlijk alsmaar strenger. 

Informeer je voldoende en ga aan de slag. Met de juiste kennis op zak, is het succesvol implementeren van sorteren in je organisatie een stuk gemakkelijker. Een duidelijke introductie van het afvalbeleid draagt bij aan de bewustwording van je personeel. En garandeer ook consequentie: als je inspanningen vraagt van je medewerkers om netjes te sorteren, spring dan ook verantwoord om met het afval in de volgende stappen. Houd de containers proper en correct gescheiden. Regel het nodige met je afvalpartner. 

In de blog 5 tips voor bedrijfsafval sorteren nemen we belangrijke stappen met je door.

Laat ons weten dat je geïnteresseerd bent en dan nemen wij contact met je op!