BINBIN Globular afvalbak

De grootste feiten en fabels over afval scheiden in de markt

admin    4 min
BINBIN globular 2x60 liter - sorteren met De Vuilbak

Feit of fabel

De overheid is steeds fanatieker in het promoten van duurzaam en circulair ondernemen. Het scheiden van afval speelt daarbij een belangrijke rol. Online vind je veel informatie over regelgeving en het nut van afvalscheiding. Maar hoe zit het nou precies? Hieronder lees je de 9 meest voorkomende feiten en fabels.

1. ‘Afval scheiden is duur en levert weinig op.’

Een fabel. Hoewel de huur van meerdere containers duur lijkt, levert het ook veel op. Wanneer alle rommel bij het restafval terechtkomt, zit de bak snel vol en kost het geld om de container regelmatig te legen. Daarnaast is restafval de duurste afvalsoort om af te voeren, aangezien het niet gerecycled wordt, maar verbrand. Herbruikbare afvalstromen, zoals papier en karton, zijn stukken goedkoper in te zamelen. Bovendien zorgt het recyclen van verschillende soorten afval ervoor dat belangrijke grondstoffen minder snel uitputten. Afvalscheiding bespaart dus niet alleen kosten, het spaart ook het milieu.

2. ‘Ik betaal afvalstoffenheffing, dus afval scheiden is niet nodig.’

Dat is eveneens een fabel. Het betalen van afvalstoffenheffing is geen reden om afval niet te scheiden. Met de belasting op afval wordt duurzame afvalwerking gestimuleerd. Zonder het scheiden van afval is afvalverwerking minder efficiënt en duurder.

3. ‘We produceren meer dan 500 kilo afval per persoon per jaar.’

Een feit. Volgens onderzoek van het CBS ligt het aantal afval dat Nederlanders per inwoner produceren boven de 550 kilo per jaar. Volgens Milieucentraal is 80 procent van dat afval is te scheiden, al ligt het percentage afval dat gescheiden wordt nu ruim 25 procent lager.

4. ‘Afval scheiden is nutteloos: het komt toch op één hoop terecht.’

Een fabel, want een groot deel van het ingezamelde en gescheiden afval is te recyclen. Van oud glas maakt men nieuw glas, van oud papier nieuw papier en gft-afval wordt compost. Het afkeuren van ingezameld afval komt voor, maar meestal omdat er rommel bij zit die niet in de juiste container zit. Als plastic bij het gft-afval terechtkomt, is de stroom zo vervuild dat recycling niet mogelijk is. Het afval wordt dan met het restafval verbrand.

5. ‘Al die verschillende afvalbakken heeft geen zin. Nascheiding is net zo effectief.’

Ook dat is een fabel, want nascheiding is alleen in sommige gevallen mogelijk. Metalen blikken kunnen met een magneet voor 95% uit overig afval worden gevist, maar papier, glas, textiel en gft-afval niet. Zonder afvalscheiding gaan veel waardevolle grondstoffen verloren. Papier en karton schimmelt als het nat is, waardoor de houtvezels ongeschikt zijn om nieuw papier van te maken. De technieken voor nascheiding verbeteren, maar scheiden bij de bron blijft voor nu het meest effectief.

6. ‘Bedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid bij afval scheiden.’

Dat is een feit, omdat veel afval bij bedrijven vandaan komt. Het is voor bedrijven daarom verplicht om zoveel mogelijk gescheiden afval te verzamelen. Niet alleen draag je zo bij aan milieubesparing, je geeft werknemers ook meteen het goede voorbeeld. Veel bedrijven zijn goed op weg met efficiënte afvalinzameling: zo komt 65 procent van het verzamelde papier en karton uit het bedrijfsleven.

7. ‘Plastic kan niet goed worden gerecycled.’

Een fabel. Zowel plastic verpakkingen als harde kunststoffen zijn geschikt voor recycling. Het probleem met plastic is niet het hergebruik, maar de hoeveelheid. Het merendeel van het plastic ging naar China, maar dat land besloot in 2017 om geen afval meer te importeren. Daarom kampt Europa momenteel met een overschot aan plastic afval.

8. ‘Afval scheiden kost veel tijd.’

Ook dat is een fabel. Het kost inderdaad tijd om de afvalinzameling opnieuw in te delen en te onderzoeken welke afvalstromen gescheiden kunnen worden. Maar als dat eenmaal achter de rug is, hoef je weinig aandacht meer te schenken aan het scheiden van afval.

9. ‘Ik moet afvalbakken verplicht afnemen bij mijn afvalverwerker.’

Dat is niet waar. Er zijn diverse partijen in Nederland die afval inzamelen, en zij leveren er vaak een bak bij. Maar het is niet verplicht om die bakken af te nemen. Bovendien is het vaak duurder, omdat de kosten in je afvalverwerkingscontract zijn opgenomen. Vergelijk het met een telefooncontract met toestel: met zo’n contract ben je vaak ook meer geld kwijt dan als je de telefoon los koopt. Het is meestal goedkoper om afvalbakken apart af te nemen.

Dit artikel is gebaseerd op een publicatie van Wastenet.

Interesse in onze Afvalbakken?

Laat het ons weten. Wij helpen je graag met een advies op maat.