Afval sorteren | De Vuilbak

Welk afval gaat in welke stroom?

admin    4 min
Afval sorteren | De Vuilbak

Recyclen

Afval scheiden bij de bron maakt recyclen makkelijker en goedkoper. Vrijwel alle materialen die we weggooien kunnen we goed hergebruiken en recyclen. Momenteel wordt er volgens Milieu Centraal bijna 60% van het totale afval gerecycled. De voornaamste reden voor dit lage percentage is het gebrek aan kennis over het scheiden van afval en diens bestemming. Nederland had als doelstelling om minimaal 75% te recyclen voor 2020, dat is al dus reeds verstreken. Het doel van dit artikel is het aanbieden van een gids die je kan raadplegen bij twijfel over de bestemming van jouw afval.

Afval scheiden is belangrijk

Afval scheiding zorgt voor een schoner milieu en maakt het verwerken van afval goedkoper. Daarnaast geldt het Landelijk Afvalbeheerplan in Nederland die bedrijven verplicht om afval gescheiden aan te bieden wanneer dit mogelijk is. Meer over het belang van het scheiden van afval vind je in deze blog.

Waar gooi je welk afval weg?

Uit onderzoek is gebleken dat de bestemming van afval voor velen niet altijd duidelijk is. Om het erger te maken zijn er ook nog eens grote verschillen per gemeente op het gebied van hun afvalbeleid. De kleuren van de afvalstromen zijn soms anders, sommige gemeenten zijn van enkel plastic naar PMD gegaan. Sinds kort zijn veel gemeenten van GFT naar GFE gegaan, omdat de hoeveelheid grof tuinafval zeer beperkt is bij bewoners van hoogbouw. Wegens het decentrale beleid is het lastig voor de gemiddelde burger om duidelijkheid te ontvangen van de overheid en een vast patroon te ontwikkelen. Daarom willen we dit graag duidelijker voor je maken. Hieronder zie je de meest voorkomende afvalstromen waar je rekening mee moet houden.

Meest voorkomende afvalstromen 

In de werk- en kantooromgeving zijn er doorgaans zeven afvalstromen waar men rekening mee moet houden. In speciale gevallen worden er ook andere stromen gecreëerd zoals medisch, textiel of elektrisch afval. Aangezien we het nu hebben over de gemiddeld werkruimte houden we dit voor nu buiten beschouwing.

  • GFT (GFE)
  • PMD (PBP)
  • Glas
  • Papier
  • Vertrouwelijk papier
  • Cups
  • Restafval

GFT afval scheiden

GTF staat voor Groente-, fruit-, en tuinresten. De nieuwe variant GFE staat voor Groente-, fruit-, en etensresten. Dit wordt tot compost verwerkt of er wordt biogas van gemaakt. Hier mag je sinds 2021 ook theezakjes indoen, voorheen was dit niet mogelijk. Maar bijvoorbeeld kaaskorsten (deze bevatten plastic) en kauwgom niet. Dus wees secuur met je plastics die bij je voedsel kunnen zitten. Het verschil tussen GFE- en GFT stromen zit hem in het grof tuinafval. Mocht je bij een GFE-bak wonen of werken maar heb je dit wel? Dit wordt eens in de zoveel tijd opgehaald of je kan het gratis naar de milieustraat in jouw regio brengen.

PMD afval scheiden

Wat is PMD afval? – PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankkartons. Zo mag bijvoorbeeld een melkpak hierin weggegooid worden en dus niet bij het papier. Het PMD-afval wordt gerecycled tot nieuwe verpakkingen of plastic. Houd er goed rekening mee dat er geen voedingsresten bij het PMD-afval mogen zitten, helaas moet het afval dan naar het restafval. Soms ligt er een dunne lijn tussen restafval en PMD-afval. Wat bijvoorbeeld niet kan is plastic wat snel breekt, een chipszak, koffiecups, piepschuim en spuitbussen. Voor sommige gemeenten heet PMD bijvoorbeeld PBP (Plastic, Blik en Pak). Gelukkig is er geen onderscheidt tussen welke soorten afval in de PMD- of PBP-bak behoren. 

Glas afval

Bij glasafval hoort natuurlijk glas. Weer er alert op dat je hier niets van kristal bij mag stoppen. Hiermee bedoelen we ander glas dan verpakkingsglas, zoals wijnglazen of vazen. Kristalglas mag bij het restafval. Waar aparte bakken voor kleur glas staan, gebruik deze dan ook. Hoe beter het glas gesorteerd is, hoe meer energie en grondstoffen worden bespaard. Heb je een potje met metalen deksel? Dit mag in zijn geheeld in de glasbak. Dat wordt later uit het glas gevist en levert het recyclingbedrijf geld op. Schoonspoelen van een potje hoeft niet, maar schoon schrapen is welkom. Spiegels kan je inleveren bij de glashandel of de milieustraat. Het glas wordt in glasfabrieken omgesmolten tot uitstekend en briljant nieuw glas.

Papier afval

Hier komt papier en karton. Houd er goed rekening mee dat dit wel schoon en droog karton/papier moet zijn, anders kan het jammer genoeg niet gerecycled worden. Indien je nat papieren afval hebt kan dit niet anders dan bij het restafval. Vieze pizzadozen en gebruikte tissues horen dus ook bij restafval. Als er plastic om je tijdschrift of reclamefolder zit, haal die er dan eerst af anders belandt het papier alsnog in de verbrandingsoven. Drankkartons mag bij het PMD-afval zoals we geleerd hebben in de vorige sectie. Tot slot maken we nog onderscheid tussen papier en vertrouwelijk papier. Vertrouwelijk papier wordt zorgvuldig vernietigd dus probeer preventief zo min mogelijk vertrouwelijke documenten te printen.

Restafval

Dan heb je nog restafval, maar als je de bovenstaande tips goed naleeft houd je nauwelijks restafval over als organisatie. En zo willen wij het graag zien! Restafval belandt namelijk altijd in de verbrandingsoven en vernietigd waardevolle grondstoffen en creëert giftige uitstoot. Dat is toch het laatste dat we zouden willen als samenleving? 

Hopelijk was deze blog nuttig voor jou. Zou je graag meer willen leren over duurzaamheid, afvalbeleid of geld besparing? Ontdek dan nu onze volledige kennisbak.

Laat ons weten dat je geïnteresseerd bent en dan nemen wij contact met je op!