Afval sorteren | De Vuilbak

Cijfers en feiten over afval

admin    2 min
Hoeveel afval

Hoeveel afval gooien we eigenlijk weg in Nederland?

Welke afvalstromen zijn het meest vertegenwoordigd? Per persoon produceren we bijna 490 kilo afval per jaar. Maar hoe zit dat in het bedrijfsleven? In deze blog delen we je de meest recente cijfers en feiten over afval in Nederland. 

Hoeveel afval produceren bedrijven per jaar in Nederland?

Doorgaans produceren bedrijven ongeveer een miljard kilo aan afval. Daarmee zijn bedrijven de grootste afval produceerders van Nederland. Slechts 15% van het totale afval is namelijk huishoudelijk afval. Anders dan bij het huishoudelijk afval, zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor het laten ophalen van hun afval. Het huishoudelijk afval is in handen van de gemeente.

Volgens de meest actuele cijfers van het CBS produceren de bedrijven binnen de bouwnijverheid en in de industrie het meeste afval. De grootste afvalstroom hierbij is dierlijk plantaardig afval. Het grootste deel van het bedrijfsafval wordt verbrand.

Hoeveelheid verbrand afval neemt af

Uit de cijfers van Rijkswaterstaat van 2018 en 2019 blijkt dat de hoeveelheid gestort afval is afgenomen. Dit is een gevolg van het steeds beter scheiden van afval. Doordat afvalstromen uit elkaar gehaald worden, hoeft niet al het afval verbrand te worden. Delen van het afval worden namelijk gerecycled en belanden daarom niet in de verbrandingsoven. Daarom is er een grote kans dat ook in de volgende jaren de hoeveelheid netto verbrand afval afneemt.

Afvalscheiding in Nederland

Het produceren en vooral sorteren van afval wordt een steeds belangrijker onderwerp voor bedrijven. Door het streven van de overheid om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben, moet je je als bedrijf wel bezighouden met je afvalproductie. De Afvalbak biedt bedrijven de mogelijkheid om op een duurzame manier het afval te scheiden. Onze afvalbakken zijn zo ontworpen dat je ze eindeloos kunt blijven opdelen in de gewenste afvalstromen. Door het toevoegen van de juiste accessoires, zoals signing, hoef je niet telkens nieuwe afvalbakken aan te schaffen wanneer er een nieuwe stroom bij komt. Lees voor meer informatie hierover de blog over modulaire afvalbakken. Door het scheiden van bedrijfsafval komen we samen steeds een stapje dichter bij het verminderen van de hoeveelheid stortafval!

Interesse in onze Afvalbakken?

Laat het ons weten. Wij helpen je graag met een advies op maat.