Blog

Circulaire economie, wat is dat nou precies?

Leestijd 3,5 min.

De circulaire economie is een begrip dat je steeds vaker tegenkomt. Vrijwel elk zichzelf respecterend bedrijf zegt te streven naar een circulaire economie. En zeker voor ons, bij BinBin en De Afvalbak, vormt de circulaire economie de basis voor ons bestaan. Dat is waar we het allemaal voor doen en waarom we onze producten ontworpen hebben. Maar wat houdt die circulaire economie nou eigenlijk precies in?

circulaire-economie

Het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ heeft als doel dat Nederland in 2050 een circulaire economie moet hebben gerealiseerd. De definitie van een circulaire economie is:

Een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en het systeemdenken centraal staat. (Bron: Nederland Circulair/Het Groene Brein).

De drie pijlers van een circulaire economie

In de circulaire economie staan drie pijlers centraal: systeemdenken, hernieuwbare energie en gesloten kringlopen. Systeemdenken gaat over de keten. Samen vormen we een netwerk waarin iedereen, elke organisatie of persoon, invloed op elkaar heeft. Bij de keuzes die je maakt, moet je dus rekening houden met de consequenties voor anderen en de impact op de hele keten. Hernieuwbare energie komt uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind of warmte. Ook wordt vrijgekomen warmte van bijvoorbeeld machines, zoveel mogelijk opgevangen en hergebruikt. Gesloten kringlopen gaat over hergebruik van materialen en grondstoffen. Afvalscheiding is hierbij heel belangrijk.

Afval bestaat niet

Een circulaire economie is een duurzame economie waarin afval niet bestaat. Grondstoffen worden steeds opnieuw gebruikt. Wanneer een product aan het einde van zijn levensduur komt, worden de diverse afvalstromen gescheiden ingezameld en verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Het inzamelen van oud papier kennen we allemaal al decennialang. Ook de glasbak en statiegeldflessen zijn al lang ingeburgerd in de westerse wereld. De laatste jaren zijn er steeds meer gescheiden afvalstromen bijgekomen. In de meeste gemeenten wordt inmiddels gescheiden aan de bron, bij huishoudens thuis en bij bedrijven op locatie.

afval bestaat niet

Scheiden aan de bron

Afval scheiden aan de bron levert de beste resultaten op voor hergebruik. Wanneer het afval allemaal tegelijk ingezameld wordt, is het moeilijker om het achteraf alsnog goed te scheiden. Afvalstromen die te erg vervuild zijn, kunnen niet gerecycled worden en worden alsnog verbrand. Eeuwig zonde natuurlijk, want zo verspillen we waardevolle grondstoffen die gewoon nog te gebruiken zijn. Door afvalstromen goed te scheiden, houd je steeds minder restafval over. Dat is fijn voor het milieu en de generaties die na ons komen, maar ook voor je portemonnee. Voor bedrijven en organisaties kan restafval namelijk een flinke kostenpost zijn. Schone reststromen zijn opnieuw te gebruiken en hebben waarde. Door goed te scheiden, gaan de afval kosten dan ook flink omlaag.

Voordelen van afval scheiden voor bedrijven en organisaties

Voor het bedrijfsleven heeft afval scheiden grote voordelen. Ten eerste worden de kosten voor afvalverwerking lager. Daarnaast werk je automatisch aan je maatschappelijke doelstellingen. Zeker wanneer je het afvalbeleid actief uitdraagt en zichtbaar maakt in bijvoorbeeld de ontvangsthal, draagt het goed scheiden van afval bij aan je duurzame imago. Je laat zien dat je de zorg voor het milieu serieus neemt. Door afval te scheiden, bespaar je dus kosten, verklein je je ecologische voetafdruk en draag je bij aan een circulaire economie.

Verschillende afvalstromen

Er zijn vele afvalstromen die je als bedrijf of organisatie gescheiden in kunt zamelen. Denk aan papier, pmd, gft en glas. Maar ook specifieke afvalstromen zoals koffiedik, koffiebekers, etensresten uit de kantine, frituurvet en folies kunnen apart ingezameld en duurzaam verwerkt worden. Welke afvalstromen het grootst zijn, verschilt per organisatie. Zo zal er in een kantine van een grote school ander afval zijn dan in een ziekenhuis, op een kantoor of in een productieomgeving.

Verschillende-soorten-afval-scheiden-op-kantoor

Eenvoudig beginnen met afval scheiden

Wanneer je in kaart hebt gebracht wat voor jou de grootste afvalstromen zijn, is het zaak om het scheiden handig in te richten. Dat kan perfect met modulaire afvalbakken: afvalbakken met verschillende compartimenten voor de diverse stromen. Bij De Afvalbak kun je circulaire afvalbakken bestellen die gemaakt zijn van lokale, circulaire materialen. De afvalbakken zijn ontworpen als onderdeel van je interieur en hoeven dus niet meer te worden verstopt achter een plant. Sterker nog: door ze een prominente plek te geven, stimuleer je het gebruik. Als je wilt beginnen met afvalscheiding, helpen wij jou met inzicht en adviezen. Zo kunnen we een bedrijfsscan voor je maken en geven we je advies over de beste plek voor elke afvalbak. Ook hebben we een scala aan communicatiemiddelen om het afval scheiden in jouw organisatie een vliegende start te geven.

Meer weten? Wij vertellen je graag alles! Kijk in onze shop of neem contact met ons op via onze contactpagina.

Deel deze pagina