Restafval verbranden

De pijnlijke waarheid over restafval

admin    3 min

Wat gebeurt er eigenlijk met ons restafval? En hoe belangrijk is het nu echt om afval goed te scheiden? Misschien denk je er niet bij na, maar het niet scheiden van afval heeft grote gevolgen voor mens en milieu. De overheid heeft daarbij het doel om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben in Nederland. Daarom moeten we vandaag nog beginnen met het beter scheiden van ons restafval.

wat-gebeurt-er-met-ons-restafval

Restafval verbranden   

In principe wordt al het restafval verbrand in een verbrandingsinstallatie. Hier hebben we er in Nederland 12 van. Een deel van het afval is echter niet te verbranden. Denk bijvoorbeeld aan werkschoenen die juist bedoeld zijn om tegen extreme temperaturen te kunnen. Ditzelfde geldt voor pannen. Pannen zijn bestand tegen hitte en verbranden daarom niet volledig. Ook oude telefoons verbranden niet goed door de edelmetalen die erin verwerkt zijn. We moeten ook niet willen dat we alles maar blijven verbranden; we hebben tenslotte deze planeet te leen en moeten zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken zodat ook volgende generaties gebruik kunnen blijven maken van deze wereld!  

Nascheiding 

Bij de meeste verbrandingsovens wordt er tijdens het verbrandingsproces nog wel aan nascheiding gedaan. Dit betekent dat afval wat niet thuishoort bij het restafval gescheiden wordt van het restafval. Nascheiden kan echter niet altijd. Denk aan papier wat bij het restafval terecht gekomen is. Wanneer papier vies geworden is door bijvoorbeeld etensresten kan het niet meer gerecycled worden bij het papierafval. Nascheiden heeft dan geen zin meer. Datzelfde geldt ook voor plastic afval. Tijdens het proces van nascheiden filtert een zeef stukken plastic groter dan 7 bij 7 centimeter uit het restafval. Veel van het plastic kan hierdoor nog gescheiden worden van het restafval, maar de kleine stukjes, zoals dopjes van flesjes, vallen door de zeef. Ook plastic flesjes kunnen alsnog bij het restafval terechtkomen wanneer het flesje zo voor de opening van de zeef ligt dat deze er doorheen past. Heel zonde; plastic kan makkelijk gerecycled worden. 

Restafval in bodemas 

Het verbrande restafval wordt uiteindelijk bodemas. Bodemas is de as die overblijft op de bodem van de ketel van de verbrandingsinstallatie. Al het niet verbrande afval blijft echter ook achter in dit bodemas. Veel afvalverwerkers zorgen ervoor dat het bodemas heel netjes en schoon is, maar een aantal bedrijven doet dit minder secuur. Delen van niet brandbare producten worden regelmatig teruggevonden in het bodemas. Denk bijvoorbeeld aan batterijen, horloges en ijzer. Deze verbranden niet tot nauwelijks, worden niet uit het restafval gefilterd en blijven dus achter. Bodemas wordt gebruikt voor onder andere wegenbouw; het wordt ingezet voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Wanneer er schadelijke stoffen zoals metalen in het bodemas achterblijven, bestaat de kans dat deze stoffen uiteindelijk de bodem in lekken en in het bodemwater terechtkomen. Dat is heel schadelijk voor mens en milieu. 

Nu starten we echt!

Er zijn wel degelijk een aantal maatregelen die genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat het bodemas schoon wordt en we in 2050 een volledig circulaire economie hebben: verbrandingsinstallaties worden bijvoorbeeld steeds beter in het nascheiden van afval. Stukken afval die niet bij het restafval horen, worden steeds vaker en beter tussen het restafval vandaan gehaald. Nascheiding zorgt ervoor dat er meer en meer gerecycled kan worden. Dit proces kost echter wel heel veel tijd en geld. Daarom is nascheiding alleen een optie als het echt niet anders kan. Op dit moment wordt er daarbij nog niet genoeg gerecycled om het doel van een volledig circulaire economie in 2050 te halen. De combinatie van bronscheiding en, voor de foutjes, nog extra nascheiding helpt ons om op het resultaat te komen. Daarom moeten we beginnen bij de bron van het probleem; afval scheiden. Daar kun jij ook bij helpen! 

Afval scheiden begint bij jezelf

Er gaat nog veel te veel afval rechtstreeks de grijze bak in. Veel van dit afval hoort hier niet in thuis en wordt verbrand terwijl dit helemaal niet nodig is. Het recyclen van afval is echt heel belangrijk en hier moeten we ons nog meer voor inzetten. Met onze afvalbakken bieden wij tools om mee te kunnen werken aan de circulaire economie. Een betere wereld begint bij jezelf!

 

Laat ons weten dat je geïnteresseerd bent en dan nemen wij contact met je op!