Zorginstelling verduurzamen

Green Deal 3.0 in de zorgsector

admin    2 min
Afval scheiden in een zorginstelling

Green Deal 3.0

De Green Deal Zorg is vast niet onbekend voor je. De Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ bestaat al sinds 2015. Het initiatief is bedoeld om verduurzaming in de zorg te versnellen. November 2022 is de nieuwe Green Deal 3.0 ondertekend. Voor 2023 tot en met 2026 staan vijf thema’s centraal: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. Een van de doelstellingen is dat in 2026 minimaal 20% van de medische hulpmiddelen herbruikbaar is.

Grondstoffen in de zorg

De zorgsector veroorzaakt zo’n 7% van de CO2-uitstoot. Ook is de sector verantwoordelijk voor 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik (metalen en mineralen). Zoals bekend, zijn grondstoffen schaars. Alle reden dus om er zuinig en zorgvuldig mee om te gaan. Dat betekent: minder grondstoffen en materialen gebruiken én hergebruiken van grondstoffen. De doelstellingen uit de Green Deal zijn onder andere:

  • 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016
  • Maximaal circulaire zorg in 2050
  • 25% minder restafval in 2026

Het is belangrijk om, waar mogelijk, bewust te kiezen voor herbruikbare materialen boven wegwerphulpmiddelen. Zorgvuldig omgaan met afval is ook cruciaal. Door grondstoffen aan de bron, op de locatie dus, te scheiden, kunnen ze weer opnieuw gebruikt worden. Zo creëer je (veel) minder restafval en houd je waardevolle reststromen over.

Lees hier alles over de Green Deal 2022.

Green deal 3.0

Makkelijk afval scheiden

Afval scheiden hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met de modulaire BINBIN afvalbakken kun je de diverse afvalstromen netjes, makkelijk en overzichtelijk scheiden, gewoon bij jou op de locatie(s). Door de afvalstromen gescheiden aan te bieden voor inzameling, kunnen ze hergebruikt worden als grondstof. Mocht je als zorginstellingen verbonden zijn aan Intrakoop is het goed mogelijk dat je via hun inkoopvoordelen kunt krijgen op producten van BINBIN!

Benieuwd naar een zorginstelling die verduurzaamd met BINBIN afvalbakken? Lees dan de casus over Amsta!

Interesse in onze Afvalbakken?

Laat het ons weten. Wij helpen je graag met een advies op maat.