Klimaatweek

Nationale Klimaatweek

admin    2 min
Klimaatweek windmolens

Nationale Klimaatweek; wat doe jij?

31 oktober t/m 6 november 2022 is het weer Nationale Klimaatweek. De Nationale Klimaatweek vraagt aandacht voor de noodzaak van klimaatverbetering om de afgesproken klimaatdoelstellingen te behalen. Tijdens de Klimaatweek worden door het hele land allerlei activiteiten georganiseerd, zoals workshops, exposities, lezingen, webinars en informatieavonden. De Klimaatweek wil mensen, bedrijven en organisaties inspireren om slimmer energie te gebruiken en klimaatbewuster te leven en te werken.

In Nederland

Binnen een duurzaam Nederland speelt afval een belangrijke rol. In een volledig circulaire economie draait de hele samenleving op herbruikbare grondstoffen. Wanneer een product aan het einde van zijn levensduur komt, worden de diverse afvalstromen gescheiden ingezameld en verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Afval scheiden aan de bron levert de beste resultaten op voor hergebruik. Wanneer het afval allemaal tegelijk ingezameld wordt, is het moeilijker om het achteraf alsnog goed te scheiden. Afvalstromen die te erg vervuild zijn, kunnen niet gerecycled worden en worden alsnog verbrand. Eeuwig zonde, want zo verspillen we waardevolle grondstoffen die gewoon nog te gebruiken zijn.

Afval scheiden aan de bron

Om afval scheiden makkelijk te maken, heeft BINBIN modulaire afvalbakken ontworpen. Afvalbakken met verschillende compartimenten, gemaakt van (lokale) circulaire materialen. De materialen zijn sterk, hoog kwalitatief en makkelijk herbruikbaar of te recyclen. Zo gebruikt de BINBIN afvalbak staal dat al 88% gerecycled is en hierna weer opnieuw te recyclen is, en ook de bamboe hoed is recyclebaar. Door al je afvalstromen aan de bron te scheiden, maak je de totale hoeveelheid afval niet groter, maar juist kleiner. Gescheiden afval gaat niet de verbrandingsoven in, maar krijgt een tweede leven als grondstof voor nieuwe producten.

Hoe werk jij aan een duurzamer Nederland?

Bij De Afvalbak zijn we elke dag bezig met een duurzaam Nederland. We komen naar kantoor met een elektrische auto of op de fiets en natuurlijk scheidt iedereen scheidt zijn of haar afval. Duurzaamheid kan heel gemakkelijk een gewoonte worden en hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Wat doe jij om bij te dragen?

Deze Klimaatweek is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Meer weten? Kijk op https://nkw2022.nl/ Wat jij kunt doen!

 

Interesse in onze Afvalbakken?

Laat het ons weten. Wij helpen je graag met een advies op maat.