Wat is SDG, ESG en CSRD en wat moet je ermee in jouw bedrijf?

Bob    3 min

Vrijwel elke organisatie is bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ESG, SGD en CSRD zijn afkortingen die je in dat verband veelt hoort. Maar wat is het nou allemaal precies en vooral, wat moet je ermee?

Eerst maar eens de uitleg van de termen SDG, ESG en CSRD:

  • SDG staat voor Sustainable Development Goals; een set van 17 doelstellingen die in 2015 zijn vastgesteld door de Verenigde Naties met als doel om vrede en welvaart te bereiken en behouden voor mensen en planeet. Ze zijn bedoeld om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen en belangrijke maatschappelijke en milieuproblemen aan te pakken.
  • ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Dit verwijst naar de drie belangrijkste categorieën van criteria die worden gebruikt om duurzaamheids- en verantwoordelijkheidsinspanningen van bedrijven en organisaties te beoordelen.
  • De CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, is Europese wetgeving die voorschrijft dat beursgenoteerde bedrijven met ingang van 2024 over hun impact op mens, milieu en bestuur moeten gaan rapporteren. In latere stadia zal deze wetgeving voor steeds meer bedrijven gaan gelden.

De samenhang tussen de begrippen

Ok, leuk, dus we hebben SDG, ESG en CSRD. Lijkt allemaal veel op elkaar, nietwaar? Zeker. De begrippen hangen dan ook sterk met elkaar samen. Je kunt de SDG’s zien als de grote kapstok. De SGD-doelen, een voortvloeisel uit het Klimaatakkoord, vormen een gemeenschappelijk raamwerk. De ESG-criteria zijn gebaseerd op dit raamwerk. De ESG-prestaties van een bedrijf maken de impact die het bedrijf heeft op het gebied van de SDG’s, concreet en meetbaar. De ESG’s kunnen een onderdeel zijn van de CSRD-Rapportage. Hoewel nog lang niet elk bedrijf CSRD-rapportageplichtig is of op korte termijn gaat zijn, zijn er al een hoop bedrijven die rapporteren over hun ESG-prestaties, bijvoorbeeld in het jaarverslag.

Wat komt er aan?

De CSRD-wetgeving wordt stap voor stap ingevoerd. Zijn in 2024 alleen nog de grote multinationals aan de beurt, vanaf 2025 vallen ook de grote bedrijven die nu buiten de NFRD (non-financial reporting directive, de regelgeving die de CSRD gaat vervangen), onder de wetgeving. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven gaat de CSRD gelden vanaf 2026 en zo zal de groep rapportageplichtige bedrijven steeds groter worden. Wil je meer te weten komen over wat je met de CSRD aanmoet? klik dan hier!

Waar moet je over rapporteren?

Bedrijven moeten in een CSRD-rapportage rapporteren over allerlei aspecten op het gebied van milieu, sociaal en bestuur (Environmental, Social and Governance, ESG). Dan gaat het over energiebesparing, voorkomen van CO2- uitstoot en afvalmanagement, maar ook over bijvoorbeeld aandacht voor diversiteit en inclusie, veilig werken. Voorkomen van fraude en meer. Nou is deze rapportage op zich al best een uitdaging, extra uitdagend is dat rapportage moet gaan over de hele keten. Je moet dus ook rapporteren over de topics milieu, sociaal en bestuur van je leveranciers en je afnemers. Per topic kun je weer rapporteren op strategie, implementatie en prestatiemetingen.

 

Wat kun je nu al doen?

De meeste bedrijven hoeven nu nog niet direct te rapporteren voorde CSRD. Toch is de kans groot dat je er wel wat mee moet, omdat een ketenpartner al wél rapportageplichtig is. Het is daarom slim om alvast na te denken over je processen.  Je energieleverancier geeft je vast al duidelijke overzichten van je verbruik, net als je afvalinzamelaar je inzicht kan geven in de hoeveelheden ingezamelde afvalstoffen. Al deze informatie vormt de basis van je rapportage. Zorg dus dat je op een rijtje zet wat je nodig hebt, wat er al in de organisatie aanwezig is en hoe je dit overzichtelijk kunt bundelen in een rapportage. Zo ben je voorbereid op de toekomst en kun je de rapportage op het moment dat het verplicht wordt, makkelijk oppakken. Een goed begin is het halve werk!

Heb je nog vragen over het onderwerp of wat dit betekend voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op!