Fien & Teun

Ze zijn inmiddels een begrip in Nederland. De twee vrolijke boerenkinderen, ontdekken al spelenderwijs het Hollandse landleven op de boerderij. Ze leren bijvoorbeeld alles over het verzorgen van dieren, de natuur en de herkomst van voedsel en daar komt nu afval bij!

Het lespakket van Fien en Teun

De lessenserie ‘Fien en Teun – In de Afvalbak’ is gemaakt om leerlingen in groep 1 tot en met 4 bewust te maken van het concept afval. In verschillende lessen wordt behandeld wat afval is, welke soorten afval er bestaan, welke vormen er zijn om afval te scheiden en waarom we afval scheiden. Naast een schat aan informatie over afval, wordt er ook veel aandacht besteed aan de kerndoelen: oriëntatie op jezelf en op de wereld. Bovendien wordt er een breder beroep gedaan op kerndoelen, bijvoorbeeld ‘mondeling taalonderwijs’, ‘schriftelijk taalonderwijs’ of ‘wiskundig inzicht en handelen’ en ‘getallen en bewerkingen’ in de opdrachtboekjes. 

Een boertje en een boerinnetje

Fien en Teun zijn hierin leidend en nemen de kinderen aan de hand op deze ontdekkingstocht. Na een klassikale behandeling van het deelonderwerp, volgen er individuele verwerkingsopdrachten waar de leerlingen mee aan de slag kunnen. Deze verwerkingsopdrachten richten zich op het thema afval, maar kennen verschillende vormen die aansluiten op ontwikkelingsvaardigheden als rekenkunde en taalkunde. Daarin is een opbouw in moeilijkheidsgraad opgenomen, zodat alle leeftijden uitgedaagd worden, maar het ook voor alle leeftijden toegankelijk blijft. Alle verwerkingsopdrachten zijn ook helemaal gethematiseerd naar Fien en Teun.

fien en teun lespakket

Vraag nu meer informatie aan! 

Vraag nu meer informatie aan over het lespakket van Fien & Teun. Om meer inzicht te krijgen in het lesprogramma sturen we je graag het instructieboekje vast op. Vraag het aan door hiernaast het formulier in te vullen.