dutch design afvalbakken

De Circulaire Transitie

Binnen handbereik met de Afvalbak

De Nederlandse overheid heeft het ambitieuze doel om als eerste land ter wereld volledig circulair te zijn. Een volledig circulaire economie houdt in dat er geen afval meer bestaat en de hele samenleving draait op herbruikbare grondstoffen. Het impact op het milieu wordt hiermee nihil (geen delving en afvalverwerking) en het zal onze welvaart enorm doen vergroten. Deze ambitie vergt een enorme verandering van onze infrastructuur, ontwerp- en grondstofkeuzes. Wij zijn vastberaden om dit doel te behalen, ruim voor 2050.

Waarom is de circulaire economie belangrijk?

Vooralsnog krijgen we het niet voor elkaar om onze economie en afvalsystemen zo in te richten dat we waarde uit ons afval weten terug te brengen. Om geld en moeite te besparen verbranden we ons afval maar, en noemen we het groene stroom. Met alle CO2-uitstoot en waardevernietiging van dien. Terwijl de mondiale vraag naar eindige grondstoffen jaarlijks (progressief) blijft toenemen. Het moet dus anders en dat begint bij het onze afvalproductie. Als we ons gezamenlijke afval niet naar zijn specifieke grondstof terug kunnen brengen, zullen we nooit een circulaire samenleving krijgen.

De ambitie van de Afvalbak

Het kritieke punt zit momenteel bij bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld in het onderwijs of in de zorg. Thuis zijn we al aardig gewend om ons afval te scheiden maar op werk is dit nog niet de standaard. Waarom? Het is niet aantrekkelijk, er zijn geen duidelijke richtlijnen, het is een grote investering en er is niet veel keuze. De Afvalbak gelooft dat dit anders kan. Afvalscheiding is aantrekkelijk, wij gaan ons best doen om afval scheiden sexy te maken. Wij geloven dat we met onze filosofie al 80% van het Nederlandse bedrijfsafval circulair kunnen opvangen voor 2025.

De voordelen van afvalscheiding

  • Besparing op afvalbelasting
  • Schone en gezonde werkomgeving
  • Voorbereiding op de toekomst
  • Betrokken werknemers wegens maatschappelijk doel
  • Bevorderend voor imago van de organisatie

Waarom zou mijn organisatie meedoen aan de circulaire transitie?

Een betrokken bedrijf heeft niet alleen aandacht voor zijn werknemers en klanten maar ook voor het milieu. De effectiefste manier om jouw impact te minimaliseren is het verantwoordelijk omgaan met jouw afval. Door afval te scheiden ben je direct maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen wat goed is voor de maatschappij maar ook het plezier in het werk van jouw werknemers vergroot. Daarnaast zet je een stap richting de toekomst en zal je niet overvallen worden met een onverwachte hoge afvalrekening. De overheid is op progressieve wijze de heffing op restafval jaarlijks aan het verhogen. Uiteindelijk ga je al jouw investeringen in de circulaire transitie financieel terugverdienen.

De Afvalbak als circulaire kennispartner

Het plaatsen van scheidingsbakken is nog niet voldoende om maatschappelijke impact en een kostenreductie te garanderen. Er zal ook overeenstemming met de afvalverwerker en de facilitaire dienstverlener (schoonmaker) plaats moeten vinden. Bovenal is het belangrijk dat je draagvlak en bewustzijn creëert onder jouw collega’s (eindgebruikers). Draagvlak verzorgt het juiste gedrag waardoor het afval ook in de juiste stroom belandt. De Afvalbak treedt daarom ook op als kennispartner en kan in alle benoemde zaken ontzorgen of adviseren. Wat heeft jouw voorkeur?

Visie van de Afvalbak

De Afvalbak gelooft dat de circulaire economie staat voor een verbetering van onze producten en levenskwaliteit. De circulaire economie hoeft niet te betekenen dat we dit gaan merken in onze portemonnee of een mindere keuzevrijheid gaan hebben. De transitie kan alleen behaald worden door intensief samen te werken in de keten en met creatieve oplossingen te komen. De Afvalbak zet zelf deze nieuwe standaard door een volledig circulair en stijlvol product aan te bieden die daarnaast ook een circulaire bedrijfsvoering faciliteert voor bedrijven. Twee vliegen in één klap. De Afvalbak als een katalysator en inspirator.

BINBIN afvalbak - bedrijfsafval sorteren

Beginnen met een proefplaatsing

We moedigen het aan om te starten met een vrijblijvende pilot. Zo leer je wat werkt voor jouw organisatie, voordat je de investering aangaat. Daarnaast creëer je alvast draagvlak en krijg je jouw werknemers betrokken bij het nieuwe afval scheiden. We kijken ook even mee en geven altijd advies zodat de implementatie vlekkeloos verloopt. De pilot zetten we altijd samen op in goed overleg.